หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : adminnoom
อ่าน : 250
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

1.ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล)
3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล)