[ dssmjtp117 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
จิรพรรณ ศรีประเสริฐ
ชื่อเล่น : 
มิน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
3/12/2539
อายุ : 
22
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
jirapan1996min@gmail.com  
ที่อยู่ : 
117 ม.13 ต.แวงน้อย
อำเภอ : 
แวงน้อย
จังหวัด : 
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 
40230
เบอร์โทรศัพท์ : 
0817496711
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย