[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
งานแผนและงบประมาณ
เอกสารประชาสัมพันธ์
งานตรวจสอบภายใน
รายงานด้านการเงิน
ระเบียบ กฏ หมาย
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร63  
 

ประกาศเทศบาลตำบลแวงน้อย
เรื่อง ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลแวงน้อย
***********************************************
                                 ด้วยเทศบาลตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศในการบริหารจัดการ ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการเติบโตของ สิ่งเหล่านี้ ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่ ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย
                                 ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของเทศบาลตำบลแวงน้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทันท่วงที เทศบาลตำบลแวงน้อยจึงขอประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลแวงน้อย เป็นแนวทางหลักในการดำเนินการ ต่อไป
                                 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
                                                                                                                ( นายไพฑูรย์ กิตติปัญจมาศ )
                                                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลแวงน้อย

เอกสารดาว์นโหลด