[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
งานแผนและงบประมาณ
เอกสารประชาสัมพันธ์
งานตรวจสอบภายใน
รายงานด้านการเงิน
ระเบียบ กฏ หมาย
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
แผนพัฒนาบุคลากร62-63  
 

ประกาศเทศบาลตำบลแวงน้อย
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
*********************
                                ด้วยเทศบาลตำบลแวงน้อย ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-25863 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลแวงน้อยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 308 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลแวงน้อย จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลแวงน้อย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                                                             ( นายไพฑูรย์ กิตติปัญจมาศ)
                                                                                             นายกเทศมนตรีตำบลแวงน้อย

เอกสารดาว์นโหลด